3-5-2

3-5-2 (5)

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2006 17:47

Το σύστημα 3-5-2 (Μερος Α')

Γράφτηκε από

 

Περίληψη.

 

Σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο αναφέρουμε σύντομα τον σχηματισμό του συστήματος 3-5-2, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι παίχτες και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστήματος.  Στα ακόλουθα κεφάλαια εξετάζουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα σημαντικά του σημεία.

 

Στην τοποθέτηση των παιχτών στο 3-5-2, έχουμε 3 αμυντικούς πίσω ( 4, 5, 6 ) με τον κεντρικό παίκτη από τους τρεις να παίζει το ρόλο του λίμπερο.  Η ομάδα έχει τρεις μέσους ( 7, 8, 9 ) που υποστηρίζονται από 2 πλάγιους αμυντικούς ( 2, 3 ) οι οποίοι λειτουργούν μεταξύ άμυνας και επίθεσης , και  2 κεντρικούς επιθετικούς (10, 11).

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2006 12:08

Το σύστημα 3-5-2 (Μερος Β)

Γράφτηκε από

Αμυντική Λειτουργία

Στην άμυνα με οποιονδήποτε σχηματισμό, είναι σημαντικό οι παίκτες να έχουν κατανοήσει σε βάθος τις βασικές αρχές του παιχνιδιού και τους ρόλους που πρέπει να επιτελέσει ο καθένας.

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2006 14:15

Το σύστημα 3-5-2 (Μερος Γ)

Γράφτηκε από

Κεφάλαιο 3:

Άμυνα στην περιοχή του κέντρου.

Όταν αναπτύσσουμε κάποια στρατηγική και τεχνικές είναι σημαντικό όλοι οι παίχτες να γνωρίζουν τα αμυντικά και επιθετικά καθήκοντα τους.
Όταν αμυνόμαστε οι παίχτες του κέντρου πρέπει να:

Τρίτη, 04 Ιουλίου 2006 16:52

Το σύστημα 3-5-2 (Μερος Δ')

Γράφτηκε από
 Κεφάλαιο 4: Μαρκάροντας στην επίθεση.

Όταν η αντίπαλη ομάδα έχει στην κατοχή της την μπάλα και ξεκινάει μια επίθεση από την περιοχή της, η πρώτη γραμμή άμυνάς μας είναι οι επιθετικοί μας.  Ασκώντας την ανάλογη πίεση οι επιθετικοί μας δυσκολεύουν τους αντιπάλους στην ανάπτυξη του παιχνιδιού αλλά μπορεί να δημιουργηθούν και οι κατάλληλες προϋποθέσεις για κάποια ευκαιρία αν κλέψουν την μπάλα.

Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2006 12:39

Το σύστημα 3-5-2 (Μερος E')

Γράφτηκε από

Ανάπτυξη παιχνιδιού από την άμυνα.

Σε οποιοδήποτε σύστημα τακτικής, η ικανότητα μιας ομάδας να αναπτύσσεται από την άμυνα αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο.  
Αυτή ικανότητα της ομάδας παρέχει στους παίκτες τη δυνατότητα να μετακινηθούν σε πιο προωθημένες τοποθετήσεις.  Δημιουργούνται και αξιοποιούνται χώροι μπροστά,  μεταξύ ή και πίσω από τους αντιπάλους.  
Απελευθερώνονται οι αμυντικοί και δημιουργούνται αριθμητικά πλεονεκτήματα παικτών σε χώρους κλειδιά.