Σάββατο, 01 Αυγούστου 2009 15:02

Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός είναι πολύ σημαντικός για την λειτουργία μιάς ποδοσφαιρικής ομάδας, ρυθμίζει όλες τις πτυχές της λειτουργίας ενός ποδοσφαιρικού σωματείου.