Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016 23:50

Η αμυντική τακτική του 4-4-2

Διαφορετικές στρατηγικλες στην πίεση του αντιπάλου

Κατεβάστε εδώ

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016 23:24

Το 3-5-2

Σε αυτό το εγχειρίδιο προσπαθώ να τονίσω τα βήματα που είναι αναγκαία για την αγωνιστική οργάνωση μιας ομάδας που θέλει να εφαρμόσει το σύστημα 3-5-2.  
Θέλω επίσης να τονίσω ότι το παρών εγχειρίδιο αποτελεί μια προσωπική πρόταση. Ο κάθε προπονητής, καλό θα είναι να το συμπληρώσει με την εμπειρία και τις προσωπικές του ιδέες, κάνοντας την σωστή αποτίμηση της κατάστασης, και της ομάδας στην οποία δουλεύει.   

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2005 10:52

Ασκήσεις πάνω στο σύστημα 4- 3- 2- 1.

 

Προπονητική ενότητα αμυντικής συμπεριφοράς.

Το παρόν άρθρο συνδέεται με το άρθρο «αλλαγή συστήματος: από το 4-4-2 στο 4-3-2-1»

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2006 14:21

Διατηρήστε το σύστημα σας ευέλικτο

Αμυντική συνεκτικότητα και διάφορες επιθετικές τάσεις στο σύστημα 4–2-3-1

Το 4-2-3-1 σύστημα επιτυγχάνει τόσο στον αμυντικό όσο και στον επιθετικό τομέα μεγάλη ευελιξία.  
Η ομάδα μπορεί με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που παρουσιάζονται για παράδειγμα γίνεται γρήγορη μετατόπιση θέσεων.  
Παρακάτω περιγράφονται λεπτομερώς οι φάσεις του παιχνιδιού όπου ο αντίπαλος έχει στην κατοχή του την μπάλα,  όταν ο αντίπαλος κλέψει την μπάλα,  όταν η ομάδα κερδίσει την μπάλα,  καθώς και τα καθήκοντα των παιχτών ανάλογα με την τοποθέτησή τους και η συμπεριφορά τους στον αμυντικό και επιθετικό τομέα σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού.