Τρίτη, 04 Ιουλίου 2006 16:52

Το σύστημα 3-5-2 (Μερος Δ')

 Κεφάλαιο 4: Μαρκάροντας στην επίθεση.

Όταν η αντίπαλη ομάδα έχει στην κατοχή της την μπάλα και ξεκινάει μια επίθεση από την περιοχή της, η πρώτη γραμμή άμυνάς μας είναι οι επιθετικοί μας.  Ασκώντας την ανάλογη πίεση οι επιθετικοί μας δυσκολεύουν τους αντιπάλους στην ανάπτυξη του παιχνιδιού αλλά μπορεί να δημιουργηθούν και οι κατάλληλες προϋποθέσεις για κάποια ευκαιρία αν κλέψουν την μπάλα.

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2006 14:15

Το σύστημα 3-5-2 (Μερος Γ)

Κεφάλαιο 3:

Άμυνα στην περιοχή του κέντρου.

Όταν αναπτύσσουμε κάποια στρατηγική και τεχνικές είναι σημαντικό όλοι οι παίχτες να γνωρίζουν τα αμυντικά και επιθετικά καθήκοντα τους.
Όταν αμυνόμαστε οι παίχτες του κέντρου πρέπει να:

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2006 12:08

Το σύστημα 3-5-2 (Μερος Β)

Αμυντική Λειτουργία

Στην άμυνα με οποιονδήποτε σχηματισμό, είναι σημαντικό οι παίκτες να έχουν κατανοήσει σε βάθος τις βασικές αρχές του παιχνιδιού και τους ρόλους που πρέπει να επιτελέσει ο καθένας.

Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2006 12:39

Το σύστημα 3-5-2 (Μερος E')

Ανάπτυξη παιχνιδιού από την άμυνα.

Σε οποιοδήποτε σύστημα τακτικής, η ικανότητα μιας ομάδας να αναπτύσσεται από την άμυνα αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο.  
Αυτή ικανότητα της ομάδας παρέχει στους παίκτες τη δυνατότητα να μετακινηθούν σε πιο προωθημένες τοποθετήσεις.  Δημιουργούνται και αξιοποιούνται χώροι μπροστά,  μεταξύ ή και πίσω από τους αντιπάλους.  
Απελευθερώνονται οι αμυντικοί και δημιουργούνται αριθμητικά πλεονεκτήματα παικτών σε χώρους κλειδιά.