Τρίτη, 02 Αυγούστου 2016 10:16

Αξίζει να το διαβάσουμε όλοι !!

Προπονητές, γονείς, παράγοντες του ποδοσφαίρου... Αξίζει να το διαβάσουμε όλοι.... "Αγαπημένε μου πατέρα, Δεν ξέρω πώς να στο πω. Σίγουρα πιστεύεις ότι το κάνειςγια το καλό μου,

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2006 11:33

Σχέσεις αθλητή, προπονητή, γονιού

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Σταύρου Ν. PhD

Ψυχολόγος – Αθλητικός Ψυχολόγος

Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση αυτή θα πρέπει να έχει ως επίκεντρο τον νεαρό αθλητή και αποκλειστικό γνώμονα την ισόρροπη αθλητική εξέλιξή του. Ωστόσο, συχνά υπάρχει σύγκρουση ενδιαφερόντων, σκοπών και κινήτρων μεταξύ των τριών πλευρών με αρνητικές συνέπειες τόσο για τη σωματική, όσο και την ψυχολογική και συναισθηματική εξέλιξη του αθλητή. Η διασαφήνιση των στόχων οι οποίοι θα πρέπει να επιδιώκονται σε κάθε ηλικία του παιδιού είναι κρίσιμη ώστε να μην υπάρχει αντιπαλότητα ως προς τις επιδιώξεις της κάθε πλευράς.

Δρ. Γεωργιάδης, Εμμανουήλ

Αθλητικός Ψυχολόγος

Η συναναστροφή με τους γονείς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προπονητικής διαδικασίας. Οι γονείς μέσα από τις επιδιώξεις και την ιδιοσυγκρασία τους διαμορφώνουν μία μοναδική σχέση με τον προπονητή κάθε αθλήματος.
Το παιδί είναι ο συνεχιστής της ζωής του γονέα, ή τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνεται η πλειονότητα των γονέων σχετικά με τις επιτεύξεις των παιδιών τους. Όσο πιο νωρίς αυτό γίνει κατανοητό από τον προπονητή ποδοσφαίρου, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η επικοινωνία με τους γονείς της ομάδας του.