Ιδιότητες άσκησης: κυκλική προπόνηση – ζέσταμα
Ηλικίες    16+
Βασική κατηγορία ζέσταμα
Με ή χωρίς μπάλα  με και χωρις
Σύστημα     ---
Επικεντρωμένο (Στόχος)  ζέσταμα 
lab.team Διάφορες ασκήσεις σε κυκλική προπόνηση 

Οργάνωση

  

Εκτέλεση

     
 
 
 
     
     

 

 

Παρατηρήσεις

Η εκτέλεση των ασκήσεων ξεκινά πολύ χαλαρά (προθέρμανση) αλλά με την πάροδο του χρόνου γίνεται πιο εντατική και ενεργητική.