Κατηγορία: Διάφορες βοήθειες
Αρχεία:
Information
Δημιουργήθηκε 2018-09-16
Άλλαξε 2018-09-16
Έκδοση
Μέγεθος 233.73 KB
Σύστημα
Λήψεις 431
Information
Δημιουργήθηκε 2018-09-16
Άλλαξε 2018-09-16
Έκδοση
Μέγεθος 246.34 KB
Σύστημα
Λήψεις 350
Information
Δημιουργήθηκε 2018-09-16
Άλλαξε 2018-09-16
Έκδοση
Μέγεθος 55.77 KB
Σύστημα
Λήψεις 318

Καρτέλα με προσωπικά στοιχεία του ποδοσφαιριστή

Information
Δημιουργήθηκε 2018-09-16
Άλλαξε
Έκδοση
Μέγεθος 75.45 KB
Σύστημα
Λήψεις 366

Σχέδιο για εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Information
Δημιουργήθηκε 2018-09-16
Άλλαξε 2018-09-16
Έκδοση
Μέγεθος 103.82 KB
Σύστημα
Λήψεις 349

Ο παρών 'Εσωτερικός Κανονισμός περιλαμβάνει δύο ενότητες, που η μεν πρώτη αφορά τις λειτουργίες του Αθλητικού Ομίλου και η δεύτερη τις ευθύνες των ποδοσφαιριστών.

Information
Δημιουργήθηκε 2018-09-16
Άλλαξε 2018-09-17
Έκδοση
Μέγεθος 54.5 KB
Σύστημα
Λήψεις 308