pp2

ΠΠ latest sm

Ανάπτυξη ποδοσφαιρικής ιδιοφυίας

Πως μπορούν τα νεαρά ποδοσφαιρικά ταλέντα να
αναπτύξουν τις νοητικές ικανότητες.

 

Έχουν τα ταλέντα αρκετή αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους βασισμένη σε μία μακροπρόθεσμη βάση? H έχουν περισσότερη υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις τους, και επομένως η διόρθωση και η κριτική να μην λειτουργούν κατάλληλα?
Παρακάτω παρουσιάζονται έρευνες και αποτελέσματα από τη διαδικασία ενός τεστ για τον καθορισμό των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων στην ποδοσφαιρική προπόνηση.

Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετείχαν 78 νεαροί αθλητές ποδοσφαίρου και στίβου. Το συμπέρασμα δείχνει ότι οι θεμελιώδεις βάσεις δεν είναι αρκετές, χωρίς κάποιο ειδικό προπονητικό πρόγραμμα, να ωριμάσουν ένα ταλέντο. Με το τεστ που αναφέραμε εξετάζεται η γενική φυσική κατάσταση, η ψυχονοητική ικανότητα, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε παίχτη.

Ψυχονοητικά ατομικά χαρακτηριστικά

Ποδοσφαιρικά – ατομικά χαρακτηριστικά – καταγραφή


Με τα αποτελέσματα του τεστ δίνεται μία γενική ιδέα η οποία ανταποκρίνεται στις συνθήκες της πραγματικότητας. Περαιτέρω λεπτομέρειες φαίνονται και στον πίνακα 1 που αποτελείται από 4 τμήματα και αναφέρεται στον φόβο, στην αντίληψη, στην αυτοπεποίθηση, και στο κίνητρο.

Μορφές φόβου και αυτοπεποίθησης

Ο γνωστός φόβος
Το αίσθημα του φόβου δεν έρχεται γενικά και συνεχώς για τον καθένα, αλλά εμφανίζεται πριν την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Σωματικός φόβος
Το νευρικό σύστημα αντιδρά γενικά στις διάφορες καταστάσεις και στην ανάθεση κάποιων εργασιών στο άτομο. (π.χ. ιδρωμένα χέρια, νευρικότητα )

Θετική αυτοπεποίθηση
Εάν ο παίχτης νιώθει αυτοπεποίθηση στις απαιτήσεις που έχει στην προπόνηση και στο παιχνίδι, φέρνει σε πέρας τις εργασίες που του ανατίθενται.

Αρνητική αυτοπεποίθηση
Υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων ή ύπαρξη αμφιβολιών μπορούν να οδηγήσουν στα αντίθετα αποτελέσματα.

Φόβος της αποτυχίας και αυτοπεποίθηση στο ποδόσφαιρο.

Το τεστ που αναφέρεται είναι διάφορες ψυχοτεχνικές μετρήσεις σε πανεπιστημιακό επίπεδο και διαφοροποιείται μεταξύ 3 κλιμάκων: γνωστός φόβος, σωματικός φόβος, και θετική ή αρνητική αυτοπεποίθηση.
Η κλίμακα βαθμολογείται από το 9 έως το 36. Όλοι οι παίχτες έδειξαν χαμηλές τιμές φόβου : φόβος αποτυχίας (17,1) και φόβος σωματικός (16,6).
Ο τερματοφύλακας είναι περισσότερο νευρικός και έχει λιγότερη αυτοπεποίθηση επειδή τα λάθη του έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα.
Στο ποδόσφαιρο όπου τα επίσημα παιχνίδια απέχουν χρονικά πολύ κοντά μεταξύ τους και η πίεση είναι έντονη οι παίχτες αναγκάζονται να εξοικειώνονται πιο γρήγορα με αυτές τις καταστάσεις. Σε αντίθεση με άλλα σπορ, οι ποδοσφαιριστές μέσω της επιτυχίας ή της αποτυχίας γίνονται πιο δυνατοί.
Οι παίχτες που παίζουν μέσα, με τους τερματοφύλακες δεν έχουν σημαντικές διαφορές στο ποσοστό του φόβου της αποτυχίας.
Στην κλίμακα του σωματικού φόβου όμως παρατηρείται μια διαφορά, τερματοφύλακες (17,7) και παίχτες (16,6) η οποία οφείλεται στο ότι ο υπερασπιστής της εστίας αισθάνεται πως τα λάθη του είναι καταδικαστικά για την ομάδα.
Επίσης οι μετρήσεις του τεστ έδειξαν ότι ο βαθμός αυτοπεποίθησης των τερματοφυλάκων κυμαίνεται στο 23,7 ενώ των άλλων παιχτών στο 25,0.

Συνέπειες της χαμηλής αυτοπεποίθησης και υπερεκτίμηση ικανοτήτων


Η χαμηλή αυτοπεποίθηση επηρεάζει τους παίχτες στην ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκων. Αυτός που πιστεύει ότι είναι ικανός για λίγα έχει συνήθως ανεπιτυχή επιτεύγματα. Και τις περισσότερες φορές το ταλέντο παραμένει στάσιμο αν δεν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό την αυτοπεποίθησή του. Ειδικά σε αυτούς τους παίχτες πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να έχουν τις κατάλληλες προοπτικές εξέλιξης.

Υπερεκτίμηση δυνατοτήτων

Η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων ενός παίχτη καταρχάς εμποδίζει την αυτοκριτική του. Οι οδηγίες, οι διορθώσεις, η σημαντική βοήθεια και οι απαιτήσεις του προπονητή αγνοούνται ή δεν λαμβάνονται υπ’όψην γιατί αντικρούουν την εικόνα που έχει ο παίχτης για τον εαυτό του. Επίσης εξαιτίας αυτής της λάθος αντίληψης που έχουν, δεν παίρνουν τα σωστά στοιχεία κατά τη διάρκεια της μάθησης και της εξέλιξης, και μόλις φτάσουν σε μεγαλύτερη ηλικία έχουν παραμείνει στάσιμοι. Έτσι παρά το γεγονός του ότι αυτοί οι παίχτες μπορεί να έχουν ξεχωριστές ποδοσφαιρικές ικανότητες δυστυχώς χάνονται. Συχνά αυτοί οι παίχτες φαίνονται από τις μικρές ηλικίες και το σωστό θα ήταν να διορθώνονται τότε παρά όταν γίνονται επαγγελματίες.
Ο φόβος της αποτυχίας σε «μικρή ποσότητα» και η αυτοπεποίθηση είναι ένας καλός συνδυασμός. Μία προσεκτική ανάλυση στα αποτελέσματα των πανεπιστημιακών μετρήσεων έδειξε μία ενδιαφέρουσα εικόνα: Τα χαμηλότερα ποσοστά γνωστού και σωματικού φόβου και ταυτόχρονα υψηλότερη αυτοπεποίθηση είχαν οι παίχτες που ανήκαν πιο ψηλά στην κλίμακα απόδοσης. Επομένως τα άτομα που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις είχαν και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σύμφωνα με το τεστ σε σχέση με τους υπόλοιπους. Από τα παραπάνω φαίνεται η στενή σχέση μεταξύ της αυτοπεποίθησης και των υψηλών επιδόσεων, γεγονός που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στην αναγνώριση ενός ταλέντου και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του.

Oί νεαροί ποδοσφαιριστές έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
Όπως έδειξαν και τα αποτελέσματα του τεστ οι νεαροί παίχτες που είχαν τα υψηλότερα ποσοστά αυτοπεποίθησης ήταν αυτοί που είχαν και τις καλύτερες ικανότητες. Υπήρχαν όμως και παραδείγματα νεαρών που είχαν πέσει στην παγίδα της υπερεκτίμησης των δυνατοτήτων τους, αλλά και μερικοί που υποτίμησαν τις ικανότητές τους.

Αυτοπεποίθηση στις προσωπικές επιδόσεις στο ποδόσφαιρο
Παράλληλα με την αυτοπεποίθηση στο τεστ εξετάστηκε και η εμπιστοσύνη στις προσωπικές ικανότητες στο ποδόσφαιρο. Η κλίμακα των μετρήσεων ήταν από το 0 έως το 4,0. Με ένα μέσο όρο 3,42 για τους παίχτες και 3,35 για τους τερματοφύλακες φάνηκε ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστές έχουν υψηλή εμπιστοσύνη στις επιδόσεις τους.
Η ερώτηση που απαντήθηκε καταφατικά από μεγάλο ποσοστό (3,87) ήταν « Μπορώ να έχω πολύ καλές επιδόσεις ακόμα απέναντι και σε ένα καλό αντίπαλο, αν υπερβάλλω» ενώ η ερώτηση « Ακόμα και αν έχω καλό αντίπαλο, πιστεύω ότι μπορώ να του επιβάλλω το δικό μου παιχνίδι» απαντήθηκε καταφατικά με ποσοστό 3,46.
Αλλά και εδώ υπήρχαν κάποιες μικρές αντιθέσεις όσον αφορά τους τερματοφύλακες και τα μικρότερα ποσοστά εμπιστοσύνης στις ικανότητες τους. Αυτό οφείλεται όπως είδαμε και προηγουμένως εξαιτίας της μεγάλης ευθύνης της θέσης και στο ότι τα λάθη τους μπορεί να είναι πιο εμφανή και καταδικαστικά για την ομάδα.

Κίνητρο στόχων και συνέπειες

Προσανατολισμός στις ευθύνες
Οι παίχτες με αναπτυγμένο αίσθημα ευθύνης μετριάζουν και χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους ικανότητες προς όφελος του συνόλου ανεξαρτήτως του τι κάνουν οι συμπαίχτες τους.
Αυτή η συμπεριφορά δίνει τη δυνατότητα στον παίχτη να εκτιμήσει τις πραγματικές του δυνατότητες και να ενδυναμώσει την πίστη του σε αυτές. Έτσι ενισχύεται η αυτοκριτική και δίνεται το κίνητρο στον παίχτη για την βελτίωση των προσωπικών του ικανοτήτων μέσω της γρήγορης και εντατικής διαδικασίας μάθησης.

Εγωκεντρισμός
Οι εγωκεντρικοί παίχτες έχουν ως κίνητρο τις προσωπικές τους επιτυχίες και συγκρίνουν τις ικανότητες τους πάντα σε σχέση με τις αντίστοιχες των άλλων θεωρώντας τους υποδεέστερους. Έτσι νομίζοντας πως είναι οι καλύτεροι της ομάδας ενεργούν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ρίσκο από ότι πρέπει. Το κίνητρο της βελτίωσης παγιδεύεται στην αντίληψή τους ότι αφού είναι οι καλύτεροι, έχουν εκπληρώσει τον σκοπό τους.

Αθλητική αυτοεκτίμηση
Οι παίχτες ως μονάδες διέπονται από διάφορα χαρακτηριστικά συντονισμού και συντελεστές όπως: δύναμη, κινητικότητα, αντοχή, ταχύτητα, και άλλα αθλητικά στοιχεία με τα οποία εκτιμάται η ποιότητά τους και χτίζεται η αυτοεκτίμηση. Επιλέχθηκαν 3 χαρακτηριστικά προς μελέτη (ταχύτητα, αντοχή, και κινητικότητα)
Με την μέτρηση του μέσου όρου της ταχύτητας και της αντοχής βγήκαν κάποια συμπεράσματα για την αυτοεκτίμηση των παιχτών στις ικανότητες τους.
Οι τερματοφύλακες έχουν βαθμό εκτίμησης στην ταχύτητα και στην αντοχή τους 3,05 και 2,88 αντίστοιχα ενώ οι άλλοι παίχτες 3,33 και 3,28
Περίπου τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν για την αυτοεκτίμηση στην κινητικότητα με αποτελέσματα 3,11 και 2,84
Όπως αναμενόταν οι τερματοφύλακες είχαν μικρότερα ποσοστά από τους υπόλοιπους λόγω του άγχους της θέσης τους, αλλά εξάχθηκε και το συμπέρασμα ότι οι νεαροί παίχτες νιώθουν αρκετά μεγάλη αυτοεκτίμηση για τις ικανότητές τους

Κίνητρο στόχων

Εδώ διαφοροποιούνται 2 κατηγορίες:
* Ο προσανατολισμός ευθυνών, η εκπλήρωση των απαιτήσεων στην τεχνική και την τακτική για την ποδοσφαιρική βελτίωση και της απόκτησης ελέγχου των καταστάσεων.
* Ο εγωισμός του κάθε παίχτη να υποβιβάζεται μπροστά στην τακτική και τεχνική της ομάδας, και να συμβιβάζεται απέναντι στους συμπαίχτες.
Bέβαια το ποσοστό του εγωκεντρισμού, διαφέρει λόγω της θέσης που αγωνίζεται ο κάθε παίχτης αλλά και της κατηγορίας.
Από την έρευνα φάνηκε ότι οι ερασιτέχνες έχουν 0,2 ( με την κλίμακα του τεστ) περισσότερο κίνητρο εγωισμού από παίχτες επαγγελματικών κατηγοριών

Αποτελέσματα

Παρακάτω παρατίθενται μερικά γενικά αποτελέσματα :
* Το κίνητρο των ταλέντων για μεγάλα επιτεύγματα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των φιλόδοξων νέων αθλητών και στην ανάγκη για συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη των ικανοτήτων τους.
* Στην πλειονότητά τους η αυτοκριτική τους είναι σχετικά ρεαλιστική.
* Μερικά ταλέντα παρόλο που έχουν μεγάλες δυνατότητες δεν έδειξαν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους
* Άλλα ταλέντα έχοντας όντως πολύ ικανοποιητικές δυνατότητες παρουσίασαν αρνητική υπερεκτίμηση των ικανοτήτων τους.
* Ένα μεγάλο μέρος έδειξε μειονεκτήματα στον τομέα της «νοητικής ευκαμψίας και οξυδέρκειας» που έχει σχέση με τα τεχνικά μέρη.
Πέρα από αυτά τα μειονεκτήματα, με τις απαιτήσεις που υπάρχουν παραμονεύει και ο κίνδυνος του τραυματισμού.
Οι ικανότητες ενός παιδιού είναι ορατές μέσα στους συμπαίχτες του της ίδιας ηλικίας
Εν τέλει πρέπει να αναφέρουμε ότι τα οποιαδήποτε συμπεράσματα και τα τελικά αποτελέσματα εξάγονται μέσω της προπόνησης και της επαφής του προπονητή με τους παίχτες.
Παρακάτω παρουσιάζονται ασκήσεις αποκατάστασης και ενδυνάμωσης σωματικής αλλά και ψυχονοητικής κατάστασης.
Έπειτα δείχνονται ασκήσεις ενδυνάμωσης της αυτοπεποίθησης και μείωσης της υπερεκτίμησης ικανοτήτων.

Παραδείγματα κινητικών ασκήσεων

 

1 Ισχίο/Λεκάνη/Γοφοί και άνω κορμός

Ύπτια θέση
* Το δεξί πόδι λυγίζει μέχρι το μέσο του κορμού και το συγκρατεί το αριστερό χέρι, ενώ το δεξί χέρι είναι τεντωμένο προς τα πίσω. Οι ώμοι πρέπει να παραμένουν στο έδαφος.
* Σιγά στην αρχή και μετά σταδιακή αύξηση της πίεσης.


2 Στρέψη της μέσης και της λεκάνης

Ύπτια θέση
* Τα γόνατα είναι λυγισμένα, η μέση στρέφεται και οι ώμοι ακουμπούν στο έδαφος καθώς τα χέρια είναι τεντωμένα και ανοιχτά.

3 Μπροστινές εκτάσεις

Μπρούμυτη θέση
* Εδώ το ένα πόδι είναι λυγισμένο και στραμμένο προς το πλάι ενώ το άλλο είναι τεντωμένο προς τα πίσω, ο κορμός γέρνει προς το λυγισμένο πόδι.

4 Αυξανόμενες διατάσεις

Ύπτια θέση
* Καθώς τα χέρια είναι τεντωμένα οριζοντίως, το αντίθετο χέρι πιάνει το αντίθετο πόδι και το γόνατο του ελεύθερου ποδιού είναι τεντωμένο.

Λεπτομέρειες

* Ο προπονητής κατά την κατάρτιση του βασικού σχήματος επιλέγει τους παίχτες που έχουν στόχους, που αφομοιώνουν την διαδικασία μάθησης, που έχουν σημαντικές ικανότητες και εφαρμόζουν τους αυτοματισμούς.
* Αναλύοντας τα προβλήματα και τις προσδοκίες τοποθετούνται ατομικά στον κάθε παίχτη μικροί στόχοι
* Έχοντας ο κάθε παίχτης τις προσωπικές προσδοκίες και στόχους μπορεί να είναι πιο ουσιαστικός και πιο προσηλωμένος έτσι ώστε να τους πραγματοποιήσει.

AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ


Στόχοι
* Συνειδητοποίηση προσωπικής δύναμης και δυνατοτήτων
* Κριτική προσωπικών επιτευγμάτων μέσω της μάθησης
* Αναγνώριση και κατανόηση προσωπικής προόδου και επιτυχίας
* Τοποθέτηση προσωπικών στόχων, ακολουθία προσδοκιών

Διαδικασία

* Δημιουργία μικρών παιχνιδιών με σκοπό να διαμορφώσουν και να δυναμώσουν την αυτοπεποίθηση του ώστε να εκτελεί τις επιθυμητές εργασίες σε συνδυασμό και με τις προσωπικές του προτιμήσεις.
* Προπόνηση με προσδοκίες ,στόχους, για την επίτευξη αποτελεσμάτων.

1 συν 4- εναντίον- 1 συν 4Στόχοι της τοποθέτησης
* Οι παίχτες της πλάγιας γραμμής της κάθε ομάδας αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο
* Ο πλάγιος επιτρέπεται να δώσει πάσα στον επιθετικό μόνο, και να μπει μέσα στον χώρο συμμετέχοντας στην ολοκλήρωση της φάσης, χωρίς να τον ακολουθήσει ο προσωπικός του αντίπαλος
* Οι επιθετικοί παίζουν μόνο με 2 επαφές
* Ο οργανωτής παίζει και στην άμυνα και μαρκάρει κανονικά.
* Αν ο επιθετικός δώσει πάσα σε συμπαίχτη του πρέπει εκείνος να τελειώσει την φάση το πολύ σε 2 επαφές
* Διάρκεια παιχνιδιού: 10 λεπτά

Παρατηρήστε
* Αν η κατάσταση το επιβάλει για την επίτευξη των στόχων μπορεί να μην γίνει παιχνίδι με μπάλα αλλά τοποθέτηση των παικτών στο χώρο και να γίνονται οι κινήσεις
* Για μεγαλύτερη ευκολία μπορεί το παιχνίδι να γίνει και χωρίς γκολ στους τερματοφύλακες

Οργάνωση και λειτουργία
* Δημιουργούμε ένα χώρο 25 x 35 μέτρων με 2 εστίες.
* Υπάρχουν 2 ομάδες των 5 παιχτών, και η κάθε μία έχει από: 1 επιθετικό σε κάθε τέρμα , 1 παίχτη σε κάθε πλάγια γραμμή των 35 μέτρων, και από 1 παίχτη ως οργανωτή
* 2 ουδέτεροι τερματοφύλακες στις εστίες
* Οι ομάδες παίζουν αντιμέτωπες και όποια έχει την κατοχή της μπάλας επιτίθεται και στα 2 τέρματα
* Μετά την επίτευξη γκολ η ίδια ομάδα ξαναπαίρνει την μπάλα
podidiofia1

 

Καθήκοντα θέσεων και λεπτομέρειες της διαδικασίας

Eπιθετικός
* Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενεργεί γρήγορα, και οι τοποθετήσεις του να είναι τέτοιες που να μπορεί έπειτα από μια απλή πάσα των συμπαιχτών του να σουτάρει ή να τελειώσει μια φάση.
* Στην άμυνα προσέχει να μην γίνονται τέτοιες πάσες

Πλάγιος στην γραμμή
* Πρέπει να ξεμαρκάρεται, και να κάνει σωστές πάσες στον επιθετικό
* Στα αμυντικά καθήκοντα παρενοχλεί τον αντίπαλο του στην πάσα

Οργανωτής

* Προσφέρεται για πάσα, δεν χάνει την μπάλα και παίζει απλά δίνοντας στον επιθετικό και στους 2 ακραίους ή τελειώνοντας την φάση μόνος του.
* Αμυντικά εμποδίζει τις πάσες του αντίπαλου οργανωτή, μαρκάρει, και πιέζει στα σουτ.

Διαδικασία
* Οι παίχτες να εκτελούν τις εργασίες που τους ανατίθενται αλλά να παίρνουν και πρωτοβουλίες
* Αναφέρουν στον προπονητή με ποιο τρόπο κατά τη γνώμη τους εκτελούν καλύτερα τις εντολές του
* Μετά την άσκηση συζητούν μαζί με τον προπονητή το πώς εξελίχθηκαν οι φάσεις, πως επιτεύχθηκαν τα τέρματα και οι εργασίες που τους ανατέθηκαν
* Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται ώστε οι παίχτες να αποκτήσουν την κατάλληλη συμπεριφορά, και να γίνονται πιο αποτελεσματικοί κάθε φορά
* Αλλάζουμε τις τοποθετήσεις των παιχτών
* Με τις αλλαγές αυτές βλέπουν και τις απαιτήσεις των άλλων θέσεων και κάνουν πράγματα που πίστευαν ότι δεν μπορούσαν

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Μία αιτία για την έλλειψη αυτοκριτικής και της υπερεκτίμησης των ικανοτήτων ενός παίχτη είναι η υπερβολική αυτοπεποίθηση και η μεγιστοποίηση των επιτευγμάτων τους. Σε αυτούς τους παίχτες πρέπει να υπενθυμίζεται ότι έχουν και υποχρεώσεις μέσα σε μια ομάδα και ότι η αυτοεκτίμηση των δυνατοτήτων έχει και όρια.

Στόχοι
* Επισήμανση των ελαττωμάτων τους και εξήγηση της σημασίας τους στη συνειδητοποίηση του ποδοσφαίρου
* Τα επιτεύγματα τους να κρίνονται ρεαλιστικά
* Να αναγνωρίζεται η πρόοδος τους και να επιβραβεύεται
* Να θέτουν δικούς τους στόχους και να διαμορφώνουν τις προσδοκίες τους

Διαδικασία
* Παιχνίδια σε μικρούς χώρους για την καλύτερη μάθηση
* Μετά την προπόνηση γίνεται ανάλυση των στόχων και εξετάζονται τα αποτελέσματα

1-εναντίον-1 συν 4 x 1-εναντίον-1

Οργάνωση και λειτουργία
* Οι διαστάσεις του χώρου είναι 35x20 μέτρα και στην μία άκρη έχουμε ένα κανονικό τέρμα που το υπερασπίζεται ουδέτερος τερματοφύλακας ενώ απέναντι τοποθετούνται 2 εστίες των 5 μέτρων που απέχουν 20 μέτρα μεταξύ τους
* Γύρω από το μεγάλο τέρμα σχεδιάζεται ένα ημικύκλιο ακτίνας 16 μέτρων
* Δύο ομάδες των 5 παιχτών και δημιουργία 5 «ζευγαριών» όπου ο κάθε ένας έχει χρεωθεί τον προσωπικό του αντίπαλο
* Τα 4 ζεύγη κινούνται μέσα και έξω από το ημικύκλιο
* Το 5ο ζεύγος αποτελείται από 2 παίχτες που ενεργούν ως οργανωτές για την ομάδα τους και κινούνται στον ελεύθερο χώρο εκτός ημικυκλίου
Image

 

Λειτουργικότητα της τοποθέτησης των παιχτών

* Κάθε 5 επιθέσεις οι ομάδες αλλάζουν τις εστίες που επιτίθενται
* Κάθε παίχτης από τα 4 ζεύγη παίζει με 2 επαφές
* Ο οργανωτής παίζει ελεύθερα και αμύνεται κανονικά όποια από τις εστίες και αν υπερασπίζεται
* Μετά από κάποιο γκολ η μπάλα δίνεται στον οργανωτή της ομάδας που έκανε επίθεση τελευταία
* Μετά από κάποιο επιτυχές τελείωμα φάσης μπορούμε να αλλάζουμε τους ρόλους των παιχτών
* Μέσα στο ημικύκλιο οι επιτιθέμενοι μπορούν να μένουν το πολύ μέχρι 5 δευτερόλεπτα, αλλιώς η μπάλα χάνεται
* Χρόνος παιχνιδιού: 6 λεπτά

Καθήκοντα θέσεων και λειτουργικότητα της διαδικασίας

Παίχτες στην επίθεση

* Γρήγορες κινήσεις, ξεμαρκάρισμα από τον αντίπαλο, εξυπνάδα, για να δεχτούν την πάσα από τον συμπαίχτη οργανωτή στο ημικύκλιο και να σκοράρουν

Παίχτες στην άμυνα
* Συνεχής έλεγχος του αντιπάλου για να μην μπει ανενόχλητος στο ημικύκλιο

Οργανωτής στην επίθεση
* Παίζει γρήγορα τον αμαρκάριστο και τον παίχτη που κάνει καλή κίνηση.
* Είναι ακριβής στις πάσες και προστατεύει την μπάλα από τον αντίπαλο

Οργανωτής στην άμυνα
* Εμποδίζει τις πάσες του αντίπαλου οργανωτή και προσπαθεί να τον κρατάει μακριά από την υπερασπιζόμενη εστία

Λειτουργικότητα
* Η προπόνηση και οι εργασίες των παιχτών γίνονται σύμφωνα με τα προηγούμενα που αφορούσαν τις απαιτήσεις της κάθε θέσης
* Οι παίχτες να παροτρύνονται να κινούνται σε όλο το χώρο
* Αν είναι απαραίτητο κάποιοι παίχτες μπορούν να επιλέξουν τον αντίπαλο
* Όλοι οι παίχτες να παίρνουν το ρόλο του οργανωτή
* Ο προπονητής να διακόπτει μόλις βλέπει κάτι λάθος και να υπενθυμίζει στους παίχτες να είναι συγκεντρωμένοι στις υποχρεώσεις τους και να μην συγκρίνουν τα θετικά και τα αρνητικά τους με τους συμπαίχτες τους.